BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 22 sierpnia 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3438/8/07

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez bank:

 

Warmińsko-Mazurski

Bank Spółdzielczy

Oddz. w Piszu

12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 2

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)      Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddz. w Piszu, 12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 2, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 100pkt,

2)      Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddz. Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 54, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 99,70pkt.

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Data powstania: środa, 22 sie 2007 14:34
Data opublikowania: środa, 22 sie 2007 14:40
Data przejścia do archiwum: środa, 5 wrz 2007 08:35
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1561 razy