BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pisz, dnia 25 czerwca 2007r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

NR Or.3432/5/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Zarząd Powiatu w Piszu

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowa 26.

CPV – 45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

      Firma Handlowo-Usługowa EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda, 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 16

 

 

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 26 cze 2007 12:32
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2007 12:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lip 2007 10:32
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1537 razy