BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Pisz, dnia 22 czerwca 2007r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3432/7/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starostwo Powiatowe w Piszu

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia:

 

      Dostawa biurowego oprogramowania komputerowego w ilości 39 szt. wraz z nośnikami.

      CPV-30.24.10.00-0 – oprogramowanie komputerowe

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

           

KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o., 50-224 Wrocław, Pl. Strzelecki nr 20

 

 

 

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 22 cze 2007 13:59
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2007 14:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2007 07:21
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1299 razy