BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze ofert

Nowa strona 1

Pisz, dnia 14 czerwca 2007r.

 

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/5/07

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

Firmę Handlowo-Usługową

EXPORT-IMPORT

Stanisław Gajda

12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 16

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Starosta Piski

Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 14 cze 2007 13:53
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2007 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2007 07:32
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1384 razy