BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 13 czerwca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/11/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem prac geodezyjnych związana
z ustaleniem na mapach ewidencyjnych przebiegu rzek Skarbu Państwa z kameralną korektą działek sporządzoną na podstawie wizji na gruncie popartej w miejscach koniecznych miarami.

      - Obręb Grzegorze wieś Szwejkówko gmina Orzysz rzeka Szwejkówka dz. 14/3 i 26.

      - Obręb Tuchlin gmina Orzysz rzeka Chmielówka dz. 367/1, 392 i 416/3.

      - Obręb Wojny gmina Biała Piska rzeka Lisy dz. 90.

      CPV – 74.27.00.00-2 - usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.   Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 36/7

 

 

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 13 cze 2007 12:56
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 cze 2007 10:41
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1133 razy