BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze ofert

Nowa strona 1

Pisz, dnia 13 czerwca 2007r.

 

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/6/07

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starosta Piski informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z założeniem ewidencji budynków miasta Orzysz w programie EWOPIS WIN v. 3.15 i EWMAPA WIN v. 7, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

Konsorcjum firm:

 

Giżyckie Biuro Geodezyjne

11-500 Giżycko, ul. Suwalska 30

 

Agencja Geodezyjna s.c. Zofia i Andrzej Dąbrowscy

12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 11

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

Starosta Piski

 

Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 13 cze 2007 10:46
Data opublikowania: środa, 13 cze 2007 10:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 cze 2007 10:41
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1355 razy