BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 1 czerwca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/8/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia: jest usługa związana z wykonaniem prac geodezyjnych polegających na:

a)   podziale działki nr 272/2 o pow. 1,1037ha, KW 25832 położonej w mieście Biała Piska
ul. Sikorskiego na 2 działki:

      - nr 272/3 – zabudowana budynkiem (część) trafostacji,

      - nr 272/4 – pozostaje w dotychczasowym sposobie użytkowania,

b)   podziale działki nr 273/11 o pow. 0,0873ha, KW 25628 położonej w mieście Biała Piska,
ul. Sikorskiego na 3 działki, tj.:

      - nr 273/20 – pozostaje w dotychczasowym sposobie użytkowania,

      - nr 273/21 – zabudowana budynkiem (część) trafostacji,

      - nr 273/22 – pozostaje w dotychczasowym sposobie użytkowania.

      CPV – 74.27.00.00-2 - usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.   Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Usługi Geodezyjne, Zenon Iłeczko, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 12

 

 

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 1 cze 2007 12:43
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2007 12:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 9 cze 2007 18:56
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1635 razy