BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Pisz, dnia 21 maja 2007r.

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania

Or.3432/6/07

 

 

Zamawiający: Starosta Piski

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

1.       Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z założeniem ewidencji budynków miasta Orzysz
w programie EWOPIS WIN v. 3.15 i EWMAPA WIN v. 7. Powierzchnia 817ha w tym 177ha - tereny zamknięte, ilość działek 1798, liczba budynków około 1500, liczba wyodrębnionych lokali około 550.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac określa załącznik do SIWZ.

   CPV - 74.27.00.00-2 – usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

2.       Kryteria oceny ofert: cena 100%

3.       Oferty należy składać do 31 maja 2007r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

 

 

                    S T A R O S T A   P I S K I

  mgr Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2007 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2007 14:19
Data przejścia do archiwum: niedziela, 3 cze 2007 10:11
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1504 razy