BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Nowa strona 1

Pisz, dnia 21 maja 2007r.

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania

Or.3432/7/07

 

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

1.       Przedmiot zamówienia:

 

      Dostawa biurowego oprogramowania komputerowego w ilości 39 szt. wraz z nośnikami.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

      CPV-30.24.10.00-0 – oprogramowanie komputerowe

 

2.       Kryteria oceny ofert: cena 100%

3.       Oferty należy składać do 30 maja 2007r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2007 13:31
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2007 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2007 08:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1506 razy