BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Pisz, dnia 20 kwietnia 2007r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3437/1/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Zarząd Powiatu w Piszu

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia: usługa geodezyjna.

CPV – 74.27.00.00-2 - usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Zamówienie z wolnej ręki. Stosownie do przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Agencja Inwestycyjna Nieruchomości, Krzysztof Jórzak, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2007 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2007 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 maj 2007 13:28
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1375 razy