BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze ofert

Nowa strona 1

Pisz, dnia 23 kwietnia 2007r.

 

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3438/7/07

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starosta Piski informuje, że w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem klasyfikacji z pomiarem gruntów zalesionych oraz sprawdzenie i klasyfikacja pozostałych użytków w działkach wg załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Usługi Geodezyjne, Krzysztof Dawid

ul. Wiosenna 19

12-200 Pisz

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

  Starosta Piski

 

Andrzej Nowicki


 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2007 15:08
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2007 15:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 maj 2007 13:28
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1408 razy