BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 13 kwietnia 2007r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/6/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia: usługa związaną z wykonaniem w obrębie Karwik gmina Pisz:

- dowiązania ciągu osnowy pomiarowej klasy V do osnowy szczegółowej III klasy z obliczeniem współrzędnych 16 punktów,

- przeliczenia współrzędnych punktów granicznych okolicznych działek 270 punktów,

- obliczeniem powierzchni 130 działek i porównaniem wyników z operatem ewidencyjnym.

CPV – 74.27.00.00-2 - usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

 

„GEOMIX” Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych, Wiesław Kozioł, 12-200 Pisz, ul. Wojska
      Polskiego 13.

 

 

 

STAROSTA PISKI

Andrzej Nowicki

Data powstania: piątek, 13 kwi 2007 15:25
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2007 15:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2007 12:55
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1494 razy