BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan finansowy na 2007 rok

Nowa strona 1

 

Plan finansowy na rok 2007 Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

przedstawia się następująco:

                 Dział 600 Rozdział 60014

                    1. Plan finansowy dochodów budżetowych                               9.154 zł.

                    2. Plan finansowy wydatków budżetowych                         2.877.132 zł.

 

§

Dochody - ogółem

9.154

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

4.200

0830

Wpływy z usług

3.300

0920

 Pozostałe odsetki

500

0970

Wpłaty z różnych opłat

1.154

 

Wydatki bieżące ogółem

2.037.132

3020

 

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

 

25.090

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

682.031

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

57.603

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

128.992

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

18.121

4140

 

Składki na PFRON

 

15.000

4210

 

Zakup materiałów i wyposażania

 

477.700

4260

 

Zakup energii

 

19.050

4270

 

Zakup usług remontowych

 

100.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

560

4300

Zakup usług pozostałych

 

432.540

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2.340

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6.830

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6.810

4400

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

7.080

4410

Podróże służbowe krajowe

 

560

4430

Różne opłaty i składki

 

18.410

4440

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

 

21.394

4480

Podatek od nieruchomości

 

8.171

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej

3.000

4740

 

Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero

850

4750

Zakup akcesoriów kompoterowych, w tym programów i licencji

 

5.000

 

Wydatki majątkowe

840.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

790.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

Data powstania: środa, 4 kwi 2007 07:29
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2007 07:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2012 14:07
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1824 razy