BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 2 kwietnia 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/4/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia: usługa związana z dokonaniem w obrębie Wierzbiny gmina Orzysz aktualizacji użytków gruntowych „Tr” w działkach nr 483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 483/5 o łącznej powierzchni 1,1297ha na użytki istniejące na gruncie.

      CPV – 74.27.00.00-2 - usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Agencja Geodezyjna s.c. Zofia i Andrzej Dąbrowscy, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 11

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 10:24
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2007 10:25
Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2007 08:31
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1470 razy