BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 29 marca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3432/3/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starostwo Powiatowe w Piszu

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Piszu. Ze względu na szeroki asortyment zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

      BIURO PLUS Ewa i Krzysztof Jatel Sp.j., 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 29 mar 2007 10:20
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2007 10:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 kwi 2007 08:44
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1307 razy