BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 28 marca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/3/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia: usługa związaną z usunięciem błędów dotyczących użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w relacji pomiędzy częścią opisową i graficzną operatu ewidencyjnego – miasto i gmina Pisz i Ruciane Nida oraz miasto Orzysz w systemie numerycznym EWOPIS i EWMAPA. Ilość błędów – 4162.

CPV – 74.27.00.00-2 – usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

 

„GEOMIX” Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych, Wiesław Kozioł, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 13.

 

Data powstania: środa, 28 mar 2007 15:18
Data opublikowania: środa, 28 mar 2007 15:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 kwi 2007 08:16
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1282 razy