BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

dot. dostaw paliw
Nowa strona 1

Pisz, dnia 8 marca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3432/2/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starostwo Powiatowe w Piszu

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa paliw pobieranych bezpośrednio na stacjach benzynowych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Piszu, tj.:

- benzyna Pb95 w ilości       – 700 litrów

- olej napędowy w ilości       – 4.400 litrów

- gaz, propan-butan w ilości – 4.000 litrów

CPV: 23.11.12.00-0 - benzyna bezołowiowa 95 oktanów

CPV: 23.12.12.00-3 – olej napędowy

CPV: 23.21.00.00-2 – propan i butan

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

      BENTRA Sp.j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijowa, 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1

Data powstania: czwartek, 8 mar 2007 08:49
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2007 08:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2007 11:03
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1374 razy