BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

nr Or.3438/1/07
Nowa strona 1

Pisz, dnia 1 marca 2007r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/1/07

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Piszu

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

2.       Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa kserokopiarki Kyocera Mita -3035  o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą przetargową.

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Uzasadnienie faktyczne zastosowanego trybu: art. 69 w związku z art.70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne zastosowanego trybu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

      ESKAN s.c. Ewa Kantowicz, Sławomir Kantowicz, 10-130 Olsztyn, ul. Kromera 8/28

 

 

Data powstania: piątek, 2 mar 2007 10:23
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2007 10:28
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2007 08:51
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1508 razy