BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  

 (Dz. U. nr 115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Stołecznemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Stanicy Wędkarskiej w miejscowości Dziubiele gmina Orzysz powiat piski województwo warmińsko – mazurskie.

 

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

Pisz, 2007-02-23   

 

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

inż.  Antoni  Długołęcki

Data powstania: wtorek, 27 lut 2007 09:11
Data opublikowania: wtorek, 27 lut 2007 09:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2007 07:45
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1976 razy