BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/2-4/2007 Drugi przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Sikorskoego 21c.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 31.01.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/2-4/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
I. Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21c
    Numer księgi wieczystej 25628
    Numer działki 273/17
    Powierzchnia nieruchomości 0,1027 ha
     
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi  36/1000,
   cena nieruchomości 16.691,00 zł

   wadium

  1.700,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 36/1000,
   cena nieruchomości 16.691,00 zł
   wadium   1.710,00 zł
     
3. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 55/1000,
   cena nieruchomości 23.621,00 zł
   wadium   2.360,00 zł
     
4. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 55/1000,
   cena nieruchomości 23.621,00 zł
   wadium   2.400,00 zł
     
5. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 36,40 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości 13.628,00 zł
   wadium   1.400,00 zł
     
6. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 34,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 31/1000,
   cena nieruchomości 12.842,00 zł
   wadium   1.300,00 zł
     
7. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 36/1000,
   cena nieruchomości 16.994,00 zł
   wadium   1.750 ,00 zł
     
8. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 36/1000,
   cena nieruchomości 17.884,00 zł
   wadium   1.800,00 zł
     
9. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 80,60 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 75/1000,
   cena nieruchomości 31.784,00 zł
   wadium   3.200,00 zł
     
10. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 55/1000,
   cena nieruchomości 25.440,00 zł
   wadium   2.600,00 zł
     
11. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej 36,40 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości 15.740,00 zł
   wadium   1.600,00 zł
     
12. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 14 o pow. użytkowej 34,30 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 31/1000,
   cena nieruchomości   13.883,00 zł
   wadium     1.380,00 zł
     
13. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 39,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 36/1000,
   cena nieruchomości   14.910,00 zł
   wadium     1.500,00 zł
     
14. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 80,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 74/1000,
   cena nieruchomości   27.406,00 zł
   wadium     2.800,00 zł
     
15. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 19 o pow. użytkowej 59,90 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 55/1000,
   cena nieruchomości   20.906,00 zł
   wadium     2.100,00 zł
     
16. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 36,40 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości   12.803,00 zł
   wadium     1.280,00 zł
     
17. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 21 o pow. użytkowej 34,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 31/1000,
   cena nieruchomości   12.064,00 zł
   wadium     1.200,00 zł
     
1. Przetarg rozpocznie się w dniu 09.03.2007 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
2. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 05.03.2007 r. wraz z podaniem numeru(ów) lokalu(i), na który(e) wadium(a) zostało(y) wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Osoby, które nabędą lokal, własnym kosztem i staraniem dokonają podłączenia do mediów oraz przebudują ścianki działowe w lokalu zgodnie z opracowanym projektem.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

 Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

7.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

8.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 1 lut 2007 08:21
Data opublikowania: piątek, 2 lut 2007 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2007 07:45
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2115 razy