BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄD POWIATU kadencja 2018-2023

Jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. wykonywanie uchwał Rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji swoich zadań, podlega wyłącznie Radzie. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych, w tym powiatowego urzędu pracy.

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 14:39
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 14:40
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6076 razy