BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 30 czerwca 2006r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/6/2006

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego (przedmiot zamówienia - wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu), wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„SUPER DOM“ Tomasz Aleksandrowicz

ul. Białostoczek 11 m. 26

15-869 Białystok

 

Cena ofertowa: 1.266.206,91zł brutto

(słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześć zł 91/100)

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

Jacek Zarzecki

 

Data powstania: piątek, 30 cze 2006 13:26
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2006 13:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lip 2006 07:59
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1528 razy