BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Biała Piska, dnia 28czerwca 2006r.

ZSBP 220/1/06
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków internatu na cele mieszkalne, remontem dachu na budynku warsztatów szkolnych, adaptacją klas szkolnych na w.c. i szatnie oraz pracownię nauk gastronomii, został unieważniony na podsdtawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne:
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie na składanie ofert (do 27 czerwca 2006 r.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI “ Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor Szkoły
Dariusz Charubin
Data powstania: środa, 28 cze 2006 07:49
Data opublikowania: środa, 28 cze 2006 08:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2006 12:14
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1818 razy