BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 23 maja 2006r.

 

Znak sprawy:

Or.3432/4/2006

 

 

 

   

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„MIKOZNAK” Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 20

11-730 Mikołajki

 

Cena ofertowa: 524.290,50zł

(słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt zł 50/100)

 

 

 

Starosta Piski

Jacek Zarzecki

 

 

 


 

Data powstania: wtorek, 23 maj 2006 15:05
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2006 15:06
Data przejścia do archiwum: środa, 7 cze 2006 11:04
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1533 razy