BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 4 maja 2006r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/3/2006

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starosta Piski informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z założeniem ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych Pisz 1 i Pisz 2 miasto Pisz oraz wykonaniem numerycznej mapy zasadniczej miasta Pisz, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyło konsorcjum:

 

„PÓŁNOCNO-WSCHODNIA GRUPA GEODEZYJNA”

firma wiodąca:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI s.c. M. Brzostowski, J. Nowacki

18-400 Łomża, ul. Sadowa 8

 

Cena ofertowa: 327.936,00zł

(słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć zł 00/100)

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

/Jacek Zarzecki/

 

 


 

Data powstania: wtorek, 9 maj 2006 13:41
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2006 13:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 maj 2006 08:57
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1603 razy