BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 maja 2006r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/5/2006

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                  Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

10-288 Olsztyn, ul. Prusa 6

 

Cena ofertowa: 37.194,14zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery zł 14/100)

 

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

/Jacek Zarzecki/

 

 


 

Data powstania: wtorek, 9 maj 2006 13:36
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2006 13:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 maj 2006 08:57
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1636 razy