BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXIV/222/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie przyjęcia regualminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademickich 2005/2006 w ramachrealizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"
Załaczniki do uchwały dostepne są w Wydziale Edukacji Starostwo Powiatowego
Pliki do pobrania: