BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXIII/212/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.
Uchwała znajduje się w ktegorii "BUDŻET"