BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXII/206/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Pliki do pobrania: