BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu

ZSO w Piszu – hol budynku głównego
ZSO w Piszu – hol budynku głównego
Szkoła powstała w 1946 r. i jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie piskim. W ciągu 66 lat istnienia szkoły przeprowadzone zostały liczne zmiany organizacyjne i strukturalne, zmieniała się jej nazwa. Obecnie w skład ZSO wchodzą: I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur i dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące. Placówka od wielu lat utrzymuje kontakty z niemieckimi szkołami (wymiana grup młodzieżowych, roczne stypendia naukowe). Posiada doświadczoną kadrę pedagogiczną. Wychowała wielu olimpijczyków. Ponad 85% absolwentów dostaje się na wyższe studia. W szkole działają koła przedmiotowe, radiowęzeł, Szkolny Klub Sportowy, Sklepik Uczniowski i Klub Turystyczny „Tramp”. Od 2008 r. szkoła realizuje różne projekty edukacyjne na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Obecnie są to: „Archimedes”, „Akademia kompetencji kluczowych: program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej” i „Dziś zajęcia jutro lepsze życie”. Trzeci z wymienionych projektów dotyczy zajęć pozalekcyjnych z następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, fizyka, biologia matematyka, informatyka, przedsiębiorczość. W jego ramach odbywają się również wyjazdy szkoleniowe do ośrodków akademickich.

Jesteśmy szkołą wiodącą w powiecie i województwie. Od 2000 r. byliśmy trzykrotnie sklasyfikowani w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, zajmując m.in. w 2004 r. 109 miejsce w kraju i 4 w województwie. Osiągamy bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i są one wyższe od średniej w województwie.

 

      Szkoła posiada:

 

  • Dwie sale gimnastyczne
  • Stadion
  • Dwie pracownie komputerowe,
  • Trzy laboratoria językowe
  • Bibliotekę
  • Czytelnię
Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2012 20:45
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2003 13:16
Opublikował(a): Andrzej Lewandowski
Zaakceptował(a): Andrzej Lewandowski
Artykuł był czytany: 6263 razy