BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXII/201/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie dofinansowania inwestycji pn. "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu"
Pliki do pobrania: