BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU

O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „Udział drużyny MLKS Znicz Biała Piska w finale rozgrywek LZS Mała Piłkarska Kadra Czeka”

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Piszu informuje o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki pt. „Udział drużyny MLKS Znicz Biała Piska w finale rozgrywek LZS Mała Piłkarska Kadra Czeka” złożonej przez Miejski Ludowy Klub Sportowy Znicz Biała Piska.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, pok. 37) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być wnoszone w terminie 7 dni, tj. do 2 lipca br. włącznie.

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego w Piszu na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl
  2. na stronie internetowej powiatu piskiego www.powiat.pisz.pl
  3. na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.

Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po upływie 7 dni od zamieszczenia oferty oraz po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu w Piszu zawrze umowę realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 cze 2024 14:50
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2024 15:18
Data edycji: piątek, 19 lip 2024 13:45
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 58 razy
Ilość edycji: 2