BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2024

Postępowanie dot. udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego.

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.


Dostawa sprzętu informatycznego


prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)


Numer sprawy Or.272.1.5.2024


Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/927271


Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/927271

Data powstania: czwartek, 6 cze 2024 12:49
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2024 12:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lip 2024 12:24
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 105 razy