BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV, wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacja kablowa, przyłącze elektroenergetyczne z zastrzeżeniem art. 29a Dz. 3120/4 m.Ruciane- Nida

WZB.6743.I.28.2024

                             

           Zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) informuję, że 30 kwietnia 2024 r. wpłynęło zgłoszenie Cezarego Faryja dotyczące, budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV,wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji kablowej, przyłącza elektroenergetycznego na działce o numerze geodezyjnym 3120/4 obręb 0001 Ruciane- Nida.

Na ww. zgłoszenie wniesiono sprzeciw decyzją z dnia 16 maja 2024 r.

Data powstania: środa, 15 maj 2024 19:51
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2024 08:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2024 08:49
Opublikował(a): Tomasz Bazylczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Kakowski
Artykuł był czytany: 34 razy