BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) Starosta Piski zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Staroście Piskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i  udostępniony został w Wydziale Komuniikacji i Transportu pok. 10 w gdzinach  od 08;00 do 14;00

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2024 09:38
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2024 11:38
Opublikował(a): Grzegorz Pieloszczyk
Zaakceptował(a): Grzegorz Pieloszczyk
Artykuł był czytany: 121 razy