BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ROKU 2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2023 POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

Data powstania: czwartek, 11 kwi 2024 11:31
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2024 13:21
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 71 razy