BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2024

„Powiat Piski sercu bliski – utworzenie we wsi Łupki Alei im. Dr W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

„Powiat Piski sercu bliski – utworzenie we wsi Łupki Alei im. Dr W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.4.2024

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/902308

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/902308

 

 

Data powstania: środa, 20 mar 2024 10:31
Data opublikowania: środa, 20 mar 2024 10:33
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 90 razy