BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzenie zajęć fizjoterapii w 2024 r w ramach programu "Za życiem"

Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie zajęć fizjoterapii w wymiarze 300 godzin w okresie 190 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 sty 2024 13:09
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2024 13:13
Opublikował(a): Magdalena Brzózka
Zaakceptował(a): Magdalena Brzózka
Artykuł był czytany: 149 razy