BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr i płac