BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. 2023 r. poz. 571) do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2024 r. na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W dniu 25 października 2023 r. Zarząd Powiatu w Piszu, uchwałą nr 83/199/2023 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem zgłoszeniowym zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”, oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.

W wyznaczonym terminie, tj. do 2 listopada, żadna organizacja pozarządowa ani podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja ani podmiot nie wskażą osób do składu komisji konkursowej.

Starosta Piski

Andrzej Nowicki /-/

Data powstania: środa, 8 lis 2023 09:52
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2023 13:15
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 243 razy