BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIX/184/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Pliki do pobrania: