BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24535 (43508N!) zlokalizowanej w miejscowości Jaśkowo, dz. nr 4, gm. Pisz, pow. piski.

W załączeniu treść informacji i sprawozdanie.

Pliki do pobrania: