BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w siedmiu częściach:

Część 1 - Dostawa wyrobów piekarniczych,

Część 2 - Dostawa produktów mlecznych,

Część 3 - Dostawa różnych artykułów spożywczych,

Część 4 - Dostawa warzyw, owoców i jaj,

Część 5 - Dostawa mięśa wieprzowego i wyrobów z mięśa wieprzowego

Część 6 - Dostawa ryb, lodów i mrożonek

Część 7 - Dostawa mięśa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięś,

szczegółowo opisanych w Załącznikach Nr: 2 a, 2 b,2 c, 2 d, 2 e, 2 f i 2 g do SWZ. Podane w ww. Załącznikach gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze równoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie gorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu produktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz .U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia : Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5, Część 6 i Część 7 - do 31.08.2024
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 cze 2023 09:19
Data opublikowania: czwartek, 15 cze 2023 09:29
Opublikował(a): Magdalena Brzózka
Zaakceptował(a): Magdalena Brzózka
Artykuł był czytany: 192 razy