BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3