BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2023

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w latach 2023-2027

 


Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.


Obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w latach 2023-2027


prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)


Numer sprawy Or.272.1.7.2023


Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226


Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226


 

Data powstania: poniedziałek, 27 mar 2023 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 27 mar 2023 13:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2023 09:41
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 208 razy