BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2023

Zamówienie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/8606/PolskiŁad

 

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

 

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Część 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu

Część 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

Numer sprawy Or.272.1.6.2023

 

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180

 

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180

 

 

Data powstania: środa, 8 mar 2023 14:02
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2023 10:36
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 217 razy