BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXVII/163/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Olsztyńskiego działającej na terenie powiatu piskiego
Stwierdzono nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego