BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 27 października 2022 r.

dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2023 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że ulega zmianie kwota wskazana w punkcie II podpunkcie 1 ogłoszenia otwartego konkursu ofert (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 października 2022 r.) planowana do przeznaczenia na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2023 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na realizację zadania w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę 64020 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania. Z powyższej kwoty 60060 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) planuje się przeznaczyć na realizację przez organizację pozarządową zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pozostałą kwotę 3960 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) planuje się przeznaczyć na realizację przez organizację pozarządową zadania z zakresu edukacji prawnej.

Zmiana kwoty wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia kwoty bazowej w 2023 r. określającego kwotę bazową na 5500 zł., a nie 6134 zł., jak przewidywał projekt rozporządzenia.

Ostateczna wysokość środków określonych w ust. 1 uzależniona będzie od wysokości dotacji celowej, jaką otrzyma Powiat Piski z budżetu państwa.

 

Data powstania: czwartek, 27 paź 2022 11:17
Data opublikowania: czwartek, 27 paź 2022 11:56
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 578 razy