BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na st. Starszego referenta w CKU PISZ

Nowa strona 1

Zespół Placówek Kształcenia
Ustawicznego w Piszu

ogłasza nabór na stanowisko:

starszego referenta ds.administracyjnych - 1 etat.

Kandydaci na stanowisko w/w mogą być osoby, które:

1.      mają obywatelstwo polskie,

2.      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3.      nie były prawomocnie skazane za przestępstwa umyślne, przeciwko mieniu lub za przestępstwa karne skarbowe,

4.      mają nieposzlakowaną opinię,

5.      ukończyły:

a)      ekonomiczne jednolite studia magisterskie, studia prawnicze, wyższe studia zawodowe, studia podyplomowe ekonomiczne prawne lub administracyjne,

b)      szkołę średnią i posiadają co najmniej 2 – letnią praktykę w administracji.

 

Wymagania:

1. doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym /mile widziane doświadczenie w jednostce oświatowej/

2. bardzo dobra znajomość przepisów prawa oświatowego, prawa pracy ustawy o   zamówieniach publicznych oraz wiedza na temat organizacji pracy placówek oświatowych dla dorosłych

3. umiejętność obsługi komputera

 

Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie spraw kadrowych,

- dokonywania obrotu środkami pieniężnymi w ramach ich przydziału z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,

- prowadzenie rejestru słuchaczy CKU – legitymacje i indeksy,

- wydawanie zaświadczeń i zawiadomień instytucji o słuchaczach CKU,

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej słuchaczy,

- prowadzenie kasy ZPKU,

- obsługa Ośrodka Dokształacania i Doskonalenia Zawodowego,

- inne wynikające z funkcjonowanie placówki,

 

Dokumenty:

-świadectwa potwierdzające kwalifikacje,

-CV oraz list motywacyjny z klauzulą o ochronie danych osobowych,

-własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności,

Dokumenty w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko” należy przesłać do 28 XII 2005r. na adres:

ZPKU 12 – 200 Pisz, ul. Gizewiusza 3

O miejscu i terminie rozstrzygnięcia naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

Dyrektor
Wiesław Tykocki

Data powstania: piątek, 16 gru 2005 08:58
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2005 09:00
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2006 12:13
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2520 razy