BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków

html> Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 89 i 90 k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071) oraz  art. 127 ust. 6 ustawy

z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 ze zmianami)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego    w sprawie udzielenia                                                                                                                     

Fabryce „SKLEJKA – PISZ” Spółka Akcyjna Pisz  ul. Klementowskiego  19

 

 

pozwolenia wodnoprawnego na:

-odprowadzanie ścieków z procesu zraszania surowca drzewnego kolektorami E i F  do wód rzeki Pisy,

-odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu fabryki kolektorami A i B oraz z terenu składowiska surowca drzewnego kolektorami E i F do wód rzeki Pisy.

 

 

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

               

 

 

 

 

 

 

Pisz, 2005-12-12                                                                                                             Starosta Powiatu Pisz

                                                                                                                                        Jacek Zarzecki

 

Data powstania: czwartek, 15 gru 2005 12:22
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2005 12:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2005 07:45
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2214 razy